Çakabey anadolu lisesi 2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar görsel sanatlar (resiM) dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani
Indir 236.49 Kb.
TitleÇakabey anadolu lisesi 2012/2013 EĞİTİM-ÖĞretim yili siniflar görsel sanatlar (resiM) dersi ÜNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani
Page1/3
Date conversion25.05.2013
Size236.49 Kb.
TypePlani
See also:
  1   2   3
ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ 2012/2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

9. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR (RESİM) DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT


KAZANIMLAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ATATÜRKÇÜLÜK

KONULARI / BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR


DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME ALANI 1: GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ

ALT ÖĞRENME ALANI: SANATA GİRİŞ

EYLÜL

3

1

1. Sanatın doğuşunu ve gelişimini özetler.

2. Güzel sanatları sınıflandırır.

4. Görsel, işitsel ve karma sanatlar arasında ilişki kurar.

2. Her öğrenciden, güzel sanatların konularını içeren bir bulmaca hazırlayarak gelmeleri istenir. Hazırlanan bulmacalar sınıfta öğrenciler arası değişim yapılarak çözülür. (bk. Ek 4, 5, 6 Bulmaca örnekleri, s.275, 277, 279)

2.4. Güzel sanat dallarının her birinin yazılı olduğu kartlardan oluşturulan deste içinden öğrencilerin birer tane çekmeleri istenir. Öğretmen tarafından, sınıf tahtasına hazırlanan boş kavram haritası (bk. s. 222 ) üzerine öğrenciler ellerindeki sanat dallarının yazılı olduğu kartları birbirleriyle ilişkilerini gösterecek biçimde yerleştirerek, güzel sanat dallarını sınıflandırır. (bk. Ek 10 Sanat kavram haritaları, s.287, 288)

! Kazanım nu. : 1

Sanatın doğuşu ve gelişimi işlenirken aşağıdaki konular özetlenmelidir.

a) Tarih öncesi çağlar

b) Mısır ve Mezopotamya sanatı

c) Yunan, Roma ve Bizans sanatı

ç) İslamiyet ve sonrasında sanatın

gelişimi
! Kazanım nu. : 2

Güzel sanatları sınıflandıran kavram haritası EKLER bölümünde sunulduğu biçimiyle verilmelidir. (bk. Ek 10-A, s.287)

Geleneksel sanat sınıflandırmasının yanı sıra, sanatın çağdaş sınıflandırılması da yapılmalıdır (bk. Ek 10-B, s.288).
Kazanım nu. : 2,3,4

9. sınıf edebiyat dersinin 1. ünitesi

(güzel sanatlar ve edebiyat) ile

ilişkilendirilir.9. Atatürk’ün sanat ile ilgili özdeyiş ve düşüncelerini söyler, yazar.

10. Atatürk'ün sanat eğitimine verdiği önemi açıklar.

11. Atatürk’ün ülkemizde sanatın gelişmesi için yaptığı çalışmalara örnekler verir.

12. Atatürk konulu sınıf gazetesi/resim

sergisi hazırlar.
· bk. s.51 Etkinlik örneği

· bk. s.54 Etkinlik örneğiBütün öğrenme alanlarında açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup

değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje görevleri, öğrenci ürün dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

4

1

3. Güzel sanat dallarını örneklerle açıklar.

7. Güzel sanatlara olan ilgisini sorgular.

3.7. Sınıfta sanat dallarından herhangi birisiyle yakından ilgilenen öğrencilerin (bir müzik aleti çalan, şiir ya da öykü denemeleri olan vb.) bulunup bulunmadığı öğrencilere sorularak saptanır. Bu özellikte öğrenciler varsa, bir sonraki derse hazırlıklı gelmeleri ve becerilerini arkadaşlarına sunmaları istenir. Sunumdan sonra öğrencilerden; bu alana nasıl ilgi duyduğu, sanatla ilgilenmenin neler sağladığı, etkilendikleri sanatçıların kimler olduğu vb konularda açıklama yapmaları ve diğer öğrencilere tavsiyede bulunmaları istenir.


E

K

İ

M


1

1

5. Sanatın ve sanatçının toplum için önemini açıklar.

6. Sanatın evrensel bir iletişim aracı olarak kullanabileceğini belirtir.

8. Güncel sanat olaylarını takip eder.

 5.6.8. Öğrenciler, güncel sanat olaylarıyla ilgili basın yayın organlarından, gezdikleri sanat galerilerinden ve müzelerden edindikleri haberleri, bilgileri ve izlenimleri “Duydunuz mu?” ile başlayan tümceler kurarak sınıfa aktarırlar. Her dersin başlangıcında beş on dakika süreyle bu taktik uygulanır. İlerleyen aşamalarda “Gördünüz mü?” olarak da uygulanabilir. Sanatın ve sanatçıların kendisi ve toplum için önemi tartışılır. Haber, bilgi ve izlenimler ile ilgili yazı, gazete kupürü, fotoğraf, broşür gibi dokümanlar sınıf panosuna asılarak, diğer öğrencilerin yararlanması sağlanır.


AY

HAFTA

SAAT


KAZANIMLAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ATATÜRKÇÜLÜK

KONULARI / BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR


DEĞERLENDİRME
2

1

9. Atatürk’ün sanat ile ilgili özdeyişlerini ve düşüncelerini söyler, yazar.

10. Atatürk'ün sanat eğitimine verdiği

önemi açıklar.

11. Atatürk’ün ülkemizde sanatın gelişmesi için yaptığı çalışmaları örneklerle açıklar.

12. Atatürk konulu sınıf gazetesi/resim sergisi hazırlar.

” 9.10.11.12. Öğrenciler dört gruba ayrılırlar,

1. grup; Atatürk’ün sanat eğitimine, sanata ve sanatçıya verdiği önemi,

2. grup; Atatürk’ün ülkemizde sanatın gelişmesi için yaptığı çalışmaları,

3. grup; Atatürk’ün sanatçılar tarafından yapılmış resimlerini,

4. grup; Atatürk’ün sanat ile ilgili sözlerini araştırırlar.

Toplanan dokümanlar ile sınıf gazetesi hazırlanır (Bu etkinlik 10 Kasım haftasında

sınıflarda “Atatürk” konulu pano hazırlanmasında da uygulanabilir).

www.dersimiz.comALT ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARLA İLGİLİ MESLEK ALANLARI
3

1

1. Görsel sanatlarla ilgili mesleklere örnekler verir.

2. Görsel sanatlarla ilgili mesleklerin

özelliklerini açıklar.

” 1.2.3.4.5. “Hangi Meslek ” (bk. Etkinlik Örneği, s. 68)

! Kazanım nu. :1

Görsel sanatlar ile ilgili meslekler aşağıdaki şekilde verilmelidir:

o Görsel Sanatlar (Resim) öğretmeni

o Ressam

o Heykeltıraş

o Mimar

o Moda tasarımcısı

o Tekstil tasarımcısı

o Grafiker

o Endüstriyel ürün tasarımcısı

o Fotoğraf sanatçısı

o Sanat tarihçi

o Sanat eleştirmeni

o Küratör

o Karikatürist

o Kareograf

o Arkeolog vd.


4

1


Kurban Bayramı 24-27 Ekim

5

1

3. Görsel sanatlarla ilgili mesleklerin

yaşamdaki yerini sorgular.

4. Görsel sanatlarla ilgili mesleklerin

gerektirdiği nitelikler hakkında bilgi sahibi olur.

5. Görsel sanatlarla ilgili mesleklere ilgisini sorgular.

” 1.2.3.4.5. Görsel sanatlar ile ilgili mesleklerin her biri öğrencilere ayrı ayrı verilerek, araştırma yapmaları istenir. Araştırmalar sonucunda bulunan yazı, broşür, resim, fotoğraf vb. dokümanlar sınıf veya okul panosunda sergilenir. Bu mesleklerle ilgili bulunan film, slâyt vb. dokümanlar sunum araçlarıyla izlenir. Öğrenciler edindikleri bilgiler ışığında görsel sanatlar ile ilgili meslekler arasında karşılaştırma yaparlar.

1.2.3.4.5. Sınıfa/okula, görsel sanatlar ile ilgili meslek çalışanları davet edilerek mesleği ve eserleri hakkında söyleşi yapılır.

ALT ÖĞRENME ALANI: SANAT ESERLERİNİ İNCELEME

K

A

S

I

M


1

1

1. Sanat eserinin niteliklerini belirler.

2. Sanat eserlerini inceleme yöntemlerini

açıklar.

3. Sanatsal düzenleme ilkelerini ve ögelerini

görsel sanat eserleri üzerinde açıklar.

4. Sanat eserini, sanat eseri inceleme

yöntemlerine göre değerlendirir.

1.2.3.4. Şeref Akdik’in “Halk mektebi” tablosunun tıpkıbasımı sınıf tahtasına asılır.

Öğretmen tarafından sanat eleştirisi soruları hazırlanarak yanıtlanması için öğrencilere

dağıtılır. Her öğrencinin sorulara verdikleri yanıtlar tartışılarak, sanat eseri incelenir.

İnceleme sonunda, sanatçıyı etkileyen kişisel ve toplumsal faktörler öğrencilerle tartışılır.

(bk. Resim 1, s. 230)

! Kazanım nu. : 2

Sanat Eserlerini İnceleme EK.1’e göre yapılmalıdır.(s. 268)

! Kazanım nu. : 3

Sanatsal düzenleme ilkeleri ve öğeleri aşağıdaki gibi verilmelidir :

Sanatsal düzenleme ilkeleri: Denge, ritim,

oran-orantı, hareket, zıtlık, bütünlük, vurgu

(etki), örüntü.

Sanatsal düzenleme öğeleri: Nokta, çizgi, renk, şekil, biçim (form), değer (valör),doku, ton, mekân.AY

HAFTA

SAAT


KAZANIMLAR


ETKİNLİKLER


AÇIKLAMALAR

ATATÜRKÇÜLÜK

KONULARI / BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR


DEĞERLENDİRME

ÖĞRENME ALANI 2: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

ALT ÖĞRENME ALANI: NOKTA VE ÇİZGİ
2

1

1. Nokta ve çizginin anlatım olanaklarını, görsel sanat eserleri üzerinde örneklerle açıklar.

3. Noktayı kullanarak yüzey üzerinde açık-orta- koyu değerler oluşturur.

1. Seurat’ın noktasal etkili desen çalışması ile Degas’ın çizgisel etkili desen çalışması tıpkıbasımlarından incelenir. Eserler üzerinde noktasal ve çizgisel etkiler gösterilerek, karşılaştırma yapılır. (bk. Resim 2, 3, 4, 5, s. 231)


C Kazanım nu. : 1, 7. 9. sınıf görsel sanat kültürü öğrenme alanındaki sanat eserlerini inceleme alt

öğrenme alanı ile

ilişkilendirilir.


3

1

2. Doğadaki nokta ve çizgilere örnekler verir.

4. Çizgiyi kullanarak yüzey üzerinde açık-orta-koyu değerler oluşturur.

5. Doğadaki noktasal ve çizgisel oluşumları çalışmalarında kullanır.
24 Kasım Cumartesi

Öğretmenler Günü


2.3.4.5.6.7.8. Öğrencilerle doğa inceleme gezisi yapılarak (okul bahçesi ya da çevredeki park-bahçelere), ağaç kabuğu, dal parçaları, diken, kozalak, taş, vb. gibi doğal objeler toplanarak, sınıfa getirilir. Doğal objeler üzerindeki noktasal ve çizgisel oluşumlar gözlemlenir. Doğal objelerin üzerinde yer alan noktasal ve çizgisel oluşumlardan yola çıkılarak, resim kâğıdı üzerine çizilen 10 x 10 cm boyutlarındaki karelere özgün yüzey tasarımları yapılır. (bk. Resim 10, 11,12,13, s. 233)4 Bütün öğrenme

alanlarında açık uçlu

sorular,

derecelendirme

ölçekleri, kontrol

listeleri, öz

değerlendirme, grup

değerlendirme, gözlem

formları, performans

ve proje görevleri,

öğrenci ürün dosyaları

vd. kullanılarak

değerlendirme

yapılabilir.4

1

6. Estetik kaygı ile noktayı ve çizgiyi kullanarak özgün tasarımlar oluşturur.

7. Noktayı ve çizgiyi kullanarak oluşturduğu kompozisyonlarda sanatsal düzenleme ilkelerinden yararlanır.

8. Gördüğünü, düşündüğünü çizgilerle

ve noktalarla yüzey üzerinde ifade eder.

2.5.6.7. Öğretmen Ravel’in “Bolero” adlı müzik eserini hazırlarken, öğrenciler çizim için kâğıtlarını ve kalemlerini hazırlarlar. Müziğin çalmaya başlamasıyla birlikte öğrenciler de çizmeye başlarlar. Müziğin ritimsel etkisini yüzey üzerinde çizgilerle ifade ederek serbest düzenlemeler yaparlar. Uygulama sonunda yapılan çalışmalar sınıf panosuna asılarak, müziğin ritimsel etkisinin çizgilerle kâğıda nasıl yansıdığı incelenir. İnceleme ile düz ve yatay çizgilerin durağanlığı, kırık ve eğri çizgilerin hareketi duyumsattığı sonucu çıkarılır (Müzik olarak içinde yavaş ve hareketli ritimleri bulunduran, sözsüz başka eserler seçilebilir).  1   2   3

Add document to your blog or website
Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
denemetr.com


The database is protected by copyright ©denemetr.com 2013
mesaj göndermek
denemetr.com
Main page