T. C. Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Indir 63.93 Kb.
TitleT. C. Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Date conversion23.07.2013
Size63.93 Kb.
TypeDocuments
See also:


T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanım
Amaç

Madde 1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarından faydalanan vatandaşlara verilecek indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarına ait esas ve usulleri belirlemek.
Kapsam

Madde 2- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşım seyahat kartı hakkı verilme koşulları ile uygulama esasları bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.
Yasal Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4736 sayılı kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun, 5272 sayılı Belediye kanununun ilgili maddelerinden gelen yetkiler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
Başkanlık: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını
Ukome: Ulaşım Koordinasyon Merkezini
U.D.B: Ulaşım Dairesi Başkanlığını
Toplu Taşım Araçları: Büyükşehir Belediyesince yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşım sistemindeki tüm araçları,
Toplu Taşım Seyahat Kartları: Toplu taşım araçlarında geçerli olacak İndirimsiz, İndirimli ve Ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını,
Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı: İndirimli veya ücretsiz resimli seyahat kartını,
Öğrenci: Türkiye veya yurt dışında örgün eğitim kurumlarındaki öğrenciler, YÖK kapsamındaki tüm üniversiteler ile şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri, açık öğretim fakültesi, 3308 sayılı Kanun’un 11 nci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencilerini ve 4+4+4 kapsamında öğrenim görmekte olup son (4 ‘ü lise bölümünü) örgün ve yaygın öğretim (yüz yüze eğitim) kapsamında açıktan okuyan öğrencilerini kapsar.
Öğretmen: Örgün eğitim kurumlarında ( Devlet okullarında ve Y.Ö.K.’ te Öğretmen ve Öğretim Üyesi olarak ) 657 sayılı yasaya göre görev yapan öğretmenleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kuran kursu Öğreticilerini kapsar.
60 yaş Üzeri: 60 yaşını doldurmuş kişileri kapsar.
Özürlü : T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlüler Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile % 40 ve üzerinde özürlü olduğunu belgeleyen kişileri kapsar.

Özürlü Refakatli : Engelli Refakatçi kişiselleştirilmiş kart tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile % 70 ve üstü ağır özürlü olduğunu belgeleyen kişilere ve yaşı 14’ ü geçmeyen özür oranı % 40 ve üzeri olup tek başına seyahat edemeyecek kişileri kapsar.
Gazi ve Eşi, Şehit Dul ve Yetimleri – Milli Sporcular: 1005, 2330 ve 3713 sayılı kanunlara göre Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaş bağlanmış ve “SERBEST” ibareli kimlik kartı bulunan kişileri kapsar.
Sarı Basın Kartı: T.C. Başbakanlık Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından sarı basın kartı verilmiş kişileri kapsar.
Posta Dağıtıcıları: 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanuna ek olarak çıkarılan 11.02.2002 tarih ve 2002 / 3700 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi gereği PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı kanun kapsamında görev yapan Postacı ve Dağıtıcı personellerini kapsar.
Belediye Zabıtası: Belediye Zabıta kadrosunda fiilen görev yapan personeli kapsar.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensuplarını kapsar.
Jandarma Hizmetleri Sınıfı Personeli: Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan (Subay-Astsubay ve Uzman Çavuşlar) personellerini kapsar.
65 yaş üzeri Muhtaç: 2022 sayılı Kanun’a göre 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişileri kapsar.
Harcırah: 05.04.2002 tarih ve 24717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği; 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri kapsar.
Mahalli Basın Mensupları: Basın Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan Yerel Basın kuruluşlarında sahada haber amaçlı çalışan basın mensuplarını kapsar.
K.B.B. Denetim Hizmetleri Sınıfı Personeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kara Ulaşım Müdürlüğü Denetim Eğitim Amirliği bünyesinde görev yapan denetimci personelleri kapsar.
Personel: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İsu Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli memur ve yol ücreti almayan kadrolu işçi personeli kapsar. (İştiraklerde çalışan personelleri kapsamaz).
Görevli: Türkiye İstatistik Kurumu 5429 sayılı kanunun 49.maddesi çerçevesinde sayım, araştırma, inceleme, denetim ve veri kalite kontrolü için sahada görevlendirilen personelleri kapsar.
Vize İşlemi: Kişiselleştirilmiş Bu Kartlarda şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılmasını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları
Madde 5- TOPLU TAŞIM SEYAHAT KARTLARINDAN YARARLANACAKLAR VE

BAŞVURU KOŞULLARI
A) İndirimsiz (Tam) Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları
İndirimsiz seyahat kartı almak isteyen kişiler, seyahat kartı satış noktalarından kart bedelini ödeyerek alırlar.
B) İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları 1. Öğrenci

İstenen Belgeler:

 • M.E.B. ve Y.Ö.K. bünyesindeki okul idarelerince onaylanmış son 3 aya ait kimlik bilgileri bulunan öğrenim belgesi aslı.

 • Açık Öğretim Fakültesi ( 29 yaşından gün almamış olmak, 29 yaşı üzerinde olupta S.G.K. kapsamı dışında olmak ve öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile ) Açık Öğretim Bürosu tarafından onaylanmış son 3 aya ait öğrenim belgesi aslı .

 • 4+4+4 Açık Lise Öğrencileri; Örgün ve Yaygın Öğretim (yüz yüze eğitim) kapsamında olanlar ( 29 yaşından gün almamış olmak, 29 yaşı üzerinde olupta S.G.K. kapsamı dışında olmak, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile ) Okul İdareleri tarafından onaylanmış son 3 aya ait öğrenim belgesi aslı .

 • Yurt dışında öğrenim gören ve yurt dışından öğrenim görmek üzere ülkemizde bulunan öğrencilerde okul idareleri tarafından onaylanmış son 3 aya ait kimlik bilgileri bulunan öğrenim belgesi aslı.

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. 1. Öğretmen

İstenen Belgeler:

 • Kurum müdürlüklerince onaylanmış kimlik bilgileri bulunan öğretmen görev yeri belgesi aslı. (kadro unvanları belirtilmiş olacak)

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 1. 60 yaş ve Üzeri

İstenen Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.


Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü Seyahat Kartları Bürolarına müracaat ederler. Başvuruları uygun görülenlere kişiselleştirilmiş indirimli seyahat kartları U.D.B. tarafından düzenlenerek verilir.

İndirimli kart sahipleri; Belediye otobüsleri, deniz otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve Dolmuş taksilerde kartlarını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla Ukome tarafından belirlenen tarifeye göre indirimli olarak seyahat ederler. Elektronik ücretlendirme sistemi olmayan araçlarda ise kartlarını sürücüye göstererek indirimli olarak seyahat ederler. ( Kartında bakiyesi olmayanlar bu kapsama dâhil edilmez. )
C) Ücretsiz Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları


 1. Gazi ve Eşi, Şehit Dul ve Yetimleri – Milli Sporcular

 • Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaş bağlanmış ve “SERBEST“ ibareli tanıtım kartını sürücü personele göstermek suretiyle Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.
 1. Sarı Basın Kartı Sahipleri

 • Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilmiş Sarı Basın tanıtım kartını sürücü personele göstermek suretiyle Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler.
 1. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli

 • T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve devam eden Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü ve Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensuplarına kurumları tarafından verilmiş personel kimlik kartlarını, sürücü personele göstermek suretiyle Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler ( Emekli olanlar yararlanamaz ).
 1. Jandarma Hizmetleri Sınıfı Personeli

 • T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Subay, Astsubay ve Uzman Çavuş olarak görev yapan Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelleri U.D.B. tarafından verilen kartını, elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler ( Emekli olanlar yararlanamaz ).
 1. Belediye Zabıtası

 • Belediyelerde görev yapan 657 sayılı kanuna tabi olan ve Zabıta Vakfı tarafından verilmiş olan Zabıta personel kimlik kartlarını, sürücü personele göstermek suretiyle Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat ederler ( Emekli olanlar yararlanamaz ).
 1. Posta Dağıtıcıları

Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında U.D.B. tarafından verilen kartını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla ücretsiz seyahat ederler. (Emekli olanlar yararlanamaz ).

İstenen Belgeler:

 • Bağlı oldukları kurumdan kadrosunun onaylı talep yazısı.

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 1. 65 yaş Üzeri Muhtaç

Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında U.D.B. tarafından verilen kartını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla ücretsiz seyahat ederler.

İstenen Belgeler:

 • PTT’den alınan en son muhtaç aylığına ilişkin makbuz.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 1. Özürlü % 40 ve Üzeri

Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında U.D.B. tarafından verilen kartını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla ücretsiz seyahat ederler.

İstenen Belgeler:

 • Özürlü Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu

Raporu fotokopisi ( Son 2 yıla ait )

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 1. Özürlü Refakatli

Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında U.D.B. tarafından verilen kartını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla ücretsiz seyahat ederler.

(Özürlü Refakatli kart sahipleri istisnai durumlarda refakatçisi olmadan araçlara tek başına binebilir, refakatli yalnız başına araca binemez).

İstenen Belgeler:

 • Özürlü Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu

Raporu fotokopisi ( Son 2 yıla ait )

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 1. Denetim Hizmetleri

Resmi ve özel tüm toplu taşıma araçlarında U.D.B. tarafından verilen kartını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla ücretsiz seyahat ederler.

İstenen Belgeler:

 • Başkanlık Makamından onaylı talep yazısı

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 1. Mahalli Basın

Belediye otobüsleri ve Deniz otobüslerinde U.D.B. tarafından verilen kartını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla ücretsiz seyahat ederler.

İstenen Belgeler:

 • Çalıştığı Kurumdan Basın Yayın Dairesi Başkanlığına talep yazısı

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 1. Personel

Belediye otobüsleri ve Deniz otobüslerinde U.D.B. tarafından verilen kartını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla ücretsiz seyahat ederler.

İstenen Belgeler:

 • İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından onaylı talep yazısı

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.
 1. Görevli

Belediye otobüsleri ve Deniz otobüslerinde U.D.B. tarafından verilen kartını elektronik ücretlendirme sistemine okutmak şartıyla ücretsiz seyahat ederler.

İstenen Belgeler:

 • Kurumundan onaylı talep yazısı

 • İsim listesi


Madde 5 / C fıkrasının “4 - 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13” bentlerindeki kişiler, yukarıda belirtilen belgeler ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü Seyahat Kartları Bürolarına müracaat ederler.

Başvuruları uygun görülenlere kişiselleştirilmiş ücretsiz seyahat kartları U.D.B. tarafından düzenlenerek verilir.
Madde 5 / C fıkrasının “1 – 2 – 3 – 5” bentlerindeki kart sahipleri araçlara binişlerde ilgili kurumlar tarafından verilen kartlarını sürücülere göstermek kaydıyla ücretsiz yararlanacaktır.
Madde 5 / C fıkrasının “4 - 6 – 7 – 8 – 9 – 10” bentlerindeki kart sahipleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen kartlarını elektronik ücretlendirme sistemi bulunan araçlarda validatöre okutarak yararlanacaktır. Elektronik ücretlendirme sistemi olmayan araçlarda ise sürücüye göstererek yararlanacaktır.

Madde 5 / C fıkrasının “11 – 12 - 13” bentlerindeki kart sahipleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen kartlarını Belediye otobüsleri ve Deniz otobüslerinde elektronik ücretlendirme sistemine okutarak yararlanacaktır. (Bu kartlar özel halk otobüslerinde geçersizdir).


 1. Harcırah Kanununa Tabi Olanların Yararlanma ve Başvuru Koşulları

Belediye Otobüsleri ve Deniz Otobüslerinde ücretsiz seyahat ederler.

İstenen Belgeler:

 • Personelin onaylı kadro listesi ve talep yazısı.

 • Maliye Bakanlığınca tespit edilen ücret.

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.


Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kara Ulaşım Şube Müdürlüğü Seyahat Kartları Bürolarına müracaat ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşım Seyahat Kartlarının Veriliş KoşullarıMadde 6- TOPLU TAŞIM SEYAHAT KARTLARININ VERİLİŞ KOŞULLARI
Başvuru koşullarını taşıdığı Ulaşım Dairesi Başkanlığınca onaylanan başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşım seyahat kart bedellerinin tahsili ile kart verme formu doldurulduktan sonra resimli, isimli, seri numaralı, kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgileri taşıyanlara toplu taşıma seyahat kartı imza karşılığı verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşım Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları

Madde 7- TOPLU TAŞIM SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÜRÜRLÜLÜK KOŞULLARI


 1. Kartın Yenilenmesi


Herhangi bir sebeple yıpranmış, kullanım dışı kalmış toplu taşım seyahat kartlarının düzenlenecek başvuru dilekçesiyle Ulaşım Daire Başkanlığına başvurulduğunda eski kart en kısa sürede iptal edilerek kullanıma kapatılacaktır. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde ve kart bedeli ödendiğinde toplu taşım seyahat kartı yenilenecektir.


 1. Kartın Kural Dışı KullanılmasıTüm toplu taşım seyahat kart sahiplerinden indirimli veya ücretsiz seyahat edenler, toplu taşım araçlarına binerlerken kontrolörün veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan kartı, göstermek zorundadırlar. Toplu taşım indirimli ve ücretsiz seyahat kartını göstermeyenler bu haktan yararlanamazlar.

Bu yönetmelikte yer alan toplu taşım indirimli ya da ücretsiz seyahat kartları, kart sahibi dışında ikinci ve üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında ya da süresi dolduğu halde kullanıma devam edilmesi durumunda adı geçen toplu taşım seyahat kartı sürücü ya da kontroller tarafından el konularak alınır ve doldurulan formla beraber en geç iki iş günü içinde Ulaşım Daire Başkanlığına teslim edilir.

Usulsüz kullanıldığı tespit edilen indirimli veya ücretsiz toplu taşım seyahat kartına işlem yapılmak üzere kart sahibinin iki iş günü içinde yazılı müracaatı beklenir ve yapılan değerlendirme sonucunda;
1. Usulsüz kullanımının tespiti halinde 2 ay

2. Usulsüz kullanımının tespiti halinde 6 ay

3. Usulsüz kullanımının tespiti halinde 1 yıl süre ile kart kullanıma kapatılır.

4. Usulsüz kullanımının tespiti halinde ise kart kullanım hakkı iptal edilir ve yeni kart verilmez. 1. Vize İşlemi


Kullanımda bulunan toplu taşım indirimli ve ücretsiz seyahat kartına sahip olanların, kartları kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıllık sure için geçerlidir. Ancak, başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları kartlarını Belediye Meclisinin belirlediği vize ücretini ödemek kaydıyla vize ettirerek yürürlüklerini devam ettirirler. Aksi durumda kart otomatik olarak kullanım dışı bırakılacaktır. ( Öğrenci kartlarında vize işlemi 31 ARALIK tarihine kadar yapılması gerekmektedir ).


 1. Kartın Kaybedilmesi


Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahipleri Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat ettiklerinde eski kartları otomatik olarak kullanım dışı bırakılır. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde ve kart bedeli ödendiğinde yeni kart verilir.

Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahiplerinin en geç 2 iş günü içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Birimine veya 444 11 41 Büyükşehir Çağrı Merkezine kayıp veya çalıntı bildirimini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bildirimi yapılmayan kartların sorumluluğu kart sahibine aittir.

Herhangi bir sebeple çaldırılan ve kaybedilen kişiselleştirilmiş seyahat kartları sahipleri Ulaşım Dairesi Başkanlığına müracaat ettiklerinde eski kişiselleştirilmiş kartı otomatik olarak kullanım dışı bırakılarak, 2 nci müracaatları için kart bedeli aynıdır, 3 ncü müracaatında kart bedelinin 2 katı, 4 ncü müracaatında kart bedelinin 3 katı bedeli ödendiğinde kişiselleştirilmiş yeni kart verilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Toplu Taşım Seyahat Kartları Tarifelerin Belirlenmesi,

Genel Esaslar, İdari Yaptırım, Yürürlük ve Yürütme
Madde 8- TOPLU TAŞIM SEYAHAT KARTLARI TARİFELERİN BELİRLEMESİ
5216 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler uyarınca toplu taşıma araçlarının indirimli ve indirimsiz ücret tarifeleri UKOME Kurulu’nca belirlenir.
Madde 9- GENEL ESASLAR


 1. Ulaşım Dairesi Başkanlığının uygun göreceği tesislerde, güvenli, seri numaralı ve tek tek suret olarak basılır veya 3. Şahıslara bastırılır.

 2. Bir yıl içinde yıpranmayacak şekilde ve tahrifata olanak vermeyecek şekilde düzenlenir.

 3. Seyahat kartlarının şekil, renk ve tiplerini belirleme konusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilidir.

 4. Seyahat kartlarının tasarımını, başvuru kabulünü, baskısını ve hak sahiplerine dağıtımını Ulaşım Dairesi Başkanlığı yapar ve 3. şahıslara kendi denetiminde yaptırır.

 5. Seyahat kartları kişiye özeldir, başkası tarafından kullanılamaz.

 6. Seyahat kartları kimlik kartı olarak kullanılamaz.

 7. Seyahat kartları basım ve vize ücretlerini Belediye Meclisi belirler.

 8. Seyahat kartlarının geçerlilik süresini Ulaşım Dairesi Başkanlığı belirler. Seyahat kartlarının geçerlilik süresi asgari 1 yıldır. U.D.B. uygun görürse geçerlilik süresini uzatabilir.

Madde 10- İDARİ YAPTIRIMLAR
Bu yönetmelik hükümlerine göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca verilecek olan toplu taşım indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir.

Seyahat kartı istek formunu gerçeğe aykırı dolduranlara 1 yıl süreyle seyahat kartı verilmez. Seyahat kartını 1 takvim yılı içerisinde 4 defadan fazla kaybeden veya çaldıranlara tekrar yeni kart verilmez.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı gerekli gördüğünde seyahat kartlarının geçerliliğini iptal edebilir. Böyle bir uygulama gerekli vasıtalarla ilgililere duyurulur.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından verilen indirimli ve ücretsiz toplu taşıma seyahat kartlarının usulsüz, kural dışı kullanımlarında ise 7. Madde (b) fıkrasına göre işlem yapılacaktır.
Madde 11- Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren daha önce yayınlanmış olan 15.03.2005 tarih, 534 sayılı ve 12.01.201 tarih ve 10 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararları ile “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne dayanılarak verilmiş olan indirimli ve ücretsiz toplu taşım seyahat kartlarının geçerlilik süresi ile yürürlüğünü belirleme yetkisi Ulaşım Dairesi Başkanlığına aittir.
Yürürlük
Madde 12- Bu yönetmelik hükümleri Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin kabulü ve ilanı ile yürürlüğe girer.
GEÇİCİ MADDE – 1 – Toplu taşıma araçlarında paralı binişler kaldırılıncaya kadar araçlara paralı binişlerde kartsız biniş tarifesi uygulanır.
GEÇİCİ MADDE – 2 – İndirimli ve ücretsiz kart sahipleri elektronik ücretlendirme sistemi olan araçlarda kartlarını cihaza okutarak, Elektronik ücretlendirme sistemi olmayan araçlarda ise kartını sürücü personele göstermek şartıyla yararlanırlar.
Yürütme
Madde 13- Bu yönetmeliği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Ulaşım Dairesi Başkanlığı yürütür.


Add document to your blog or website
Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
denemetr.com


The database is protected by copyright ©denemetr.com 2013
mesaj göndermek
denemetr.com
Main page